Dėkui, kad rūkote: tabako lobizmo dviveidiškumas

Spausdinti Autorius: Kristina | 2013-10-08

Straipsnio pavadinimas sąmoningai susietas su 2005 m. filmo pavadinimu „Dėkui, kad rūkote“ (angl. „Thank you for smoking“), kuris buvo paremtas tokio pačio pavadinimo Christopherio Buckley‘jaus knyga.  Ši satyrinė komedija gerai iliustruoja tabako pramonės lobizmą, kurios viena iš priemonių yra vadinamieji viešieji ryšiai, o tiksliau manipuliavimas viešąja nuomone kaip spaudimo priemone politikams, priimantiems sprendimus. Viena vertus, tabako lobistai viešai gina rūkančiųjų teises, tai yra, žmonių galimybę rinktis. Kita vertus, lobizmas gina stambiųjų tabako kompanijų interesus, o tiksliau jų pelnus. Bet kokie tabako gaminių vartojimo apribojimai tiesiogiai kenkia tabako kompanijų interesams.

Europos Sąjungos kontekste tabako pramonės lobistai argumentuoja ir ekonominiais argumentais, kad mažėjant tabako pramonės apimtims, žmonės neteks darbų, o tabako ir tabako gaminių apribojimai didins kontrabandą. Kontrabanda yra vienas iš pagrindinių argumentų, kuris ypač aktualus tokioms šalims kaip Lietuva, per kurią eina dideli tabako ir tabako gaminių kontrabandos kiekiai iš Baltarusijos ir Rusijos.

Tabako lobistų veikla pasireiškia ne tik manipuliavimu viešąja nuomone, bet kartu tiesioginiais susitikimais su sprendimų priėmėjais, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento nariais. Prancū­zi­jos lai­kraš­tis "Le Par­isien" buvo paskelbęs dalį JAV tabako kompanijos „Phi­lip Mor­ris In­ter­na­tio­nal“ vi­daus do­ku­men­tų, ku­riuose buvo są­ra­šas su 74 Pra­ncū­zi­jos par­la­men­ta­rų pa­var­dėmis. Apie kiekvieną iš jų buvo pri­dė­ta in­for­ma­ci­ja, ko­kios po­zi­ci­jos lai­ko­si kiek­vie­nas šių par­la­men­ta­rų ta­ba­ko pra­mo­nei svar­biais klau­si­mais. Tai kom­pa­ni­jos at­sto­vai pa­va­di­no „įpras­ta pra­kti­ka“.

2013 m. rugsėjo mėn. Europos parlamentas turėjo svarstyti naują Tabako direktyvos redakciją, kurioje numatyti griežtinti tabako ir tabako gaminių platinimo kontrolę, tačiau EP atsisakė klausimą dėl direktyvos įtraukti į rugsėjo parlamento posėdžių programą. Klausimo svarstymas ir balsavimas dėl direktyvos buvo nukeltas į spalio mėnesį. Aiškiu argumentu dėl tokių veiksmų EP vadovybė nepateikė. Tokį netikėtą EP sprendimą daugelis susiejo su „sėkminga“ tabako kompanijų lobistų veikla, siekiant vilkinti svarstymą dėl direktyvos, nes Tabako direktyvos nuostatos būtų itin nepalankios tabako ir tabako gaminių gamintojams ir platintojams.

Jungtinės Karalystės savaitraštis „The Observer“ paskelbė, kad tabako kompanija „Phi­lip Mor­ris Inter­na­tio­nal“ pasamdė 161 lobistą Briuselyje ir išleido milijonus eurų, kad būtų sukliudyta direktyvai įsiteisinti. „European Voice“ teigia, kad per 2011-2012 m. per 17 mėnesių buvo suorganizuoti 233 EP narių susitikimai su tabako pramonės lobistais. Tokia lobistų veikla verčia sudvejoti EP kaip institucijos objektyvumu ir atstovavimu ES piliečių interesams.

Naujoji Tabako direktyva numato, kad visoje Europos Sąjungoje bus draudžiama tabaku ir tabako gaminiais, turinčiais skonio ir kvapo priedų ir plonomis cigaretėmis, o tabako gaminių pakeliai turės bus paženklinti atgrasiais vaizdais. Šiuo metu Direktyvoje nustatyta, jog šie perspėjimai turi užimti 75 proc. visos pakuotės paviršiaus, o tabako gamintojams atrodo, jog tam pakaktų skirti ir 50 proc. Pastarasis apribojimas ypač neramina tabako kompanijas, nes yra įrodyta, kad vizualinė medžiaga yra labiau paveikesnė nei tekstas, ypač jauniems žmonėms.

Tabako lobistų veikla nukreipta tiesiogiai užkirsti kelią griežtiems tabako ir tabako gaminių platinimo apribojimams, siekiant pirmiausia apsaugoti savo pelnus, o ne viešąjį interesą. Tabako ir tabako gaminių prieinamumo apribojimai yra būtini, tačiau jie turi būti racionalūs, neužkertantis žmonėms galimybės rinktis. Viena iš svarbiausių priemonių yra informacijos sklaida ir įvaizdžio apie rūkymą keitimas, ypač tarp jaunimo.

 

Parengė Kristina Puleikytė

Komentarai

Kitos naujienos

Senovės Graikijos Tėbų miestą gynė ypatingi kareiviai. Elitinis Šventasis būrys buvo sudarytas iš 150 homoseksualių porų. Graikai vadovavosi paprasta logika – joks kareivis nepaliks savo meilužio mūšio lauke. Statistika patvirtino šį mąstymą, nes būrys buvo itin efektyvus kovose. 

Bulgariją apgaubė užsieniečio, pasiryžusio išpirkti žemę, šešėlis. Taip rašė vienas bulgarų apžvalgininkas prieš šių metų pradžią, kai šalis turėjo panaikinti draudimą žemės ūkio paskirties plotus parduoti užsieniečiams.

Baimė būti „nupirktiems užsieniečių“ tarp mažesnių Europos Sąjungos (ES) šalių nenauja. Rytų Europoje ji labai gyva, Vakaruose šis klausimas mažai ką jaudina.

Jaunuoli, nestabdyk!

Užsiprenumeruok mūsų naujienlaiškį !!!