Europa įsteigė internetinių nusikaltimų tyrimų tarnybą

Spausdinti Autorius: Ieva | 2013-01-28

Gyvenimui sparčiai persikeliant į internetinę erdvę, paskui juda ir ne pačios maloniausios jo sritys: internetinių nusikaltimų mąstai tolydžio auga, ir kai kurių skaičiavimų duomenimis, tokios nusikalstamos veiklos aukos kasmet patiria iki 290 milijardų eurų nuostolių. Kibernetinėje erdvėje aukomis lengvai gali tapti ne tik fiziniai asmenys, bet ir ištisi verslai ar net valdžios organizacijos. JAV Pentagonas 2011 metais konstatavo, jog iš kitos šalies vykdomos kibernetinės atakos prieš valdžios institucijas turi būti klasifikuojamos kaip karo veiksmas.

Sunkumai kovojant su internetiniais nusikaltimais

Situaciją apsunkina tai, jog dėl techninių galimybių internetinius nusikaltimus įvykdyti dažnai yra paprasčiau, o susekti – sudėtingiau, nei trimatėje erdvėje. Dažnai aukos ir nusikaltėliai yra ir skirtingose šalyse, o dažniausi nusikaltimai įtraukia įvairius sukčiavimus (nuo prekybos iki neegzistuojančių viešbučių rezervacijų), daugelis jų nutaikyti ir į vaikus.

Iki šiol Europolo tarnyba buvo speciali Europos įstatymus įgyvendinanti institucija, atsakinga už kovą prieš internetinius nusikaltimus. Pranešama, jog vienos operacijos metu Europolas suėmė 184 asmenis, įtariamus seksualine prievarta prieš vaikus internete – ir nors tai ir yra didžiausia sėkminga tokio pobūdžio operacija pasaulyje, akivaizdu, kad tokie skaičiai situacijos dar neišsprendžia. Taip pat galiojo 2011 metų direktyva prieš seksualinę prievartą, prieš vaikus internete ir prieš vaikų pornografiją bei direktyva dėl atakų prieš informacines sistemas.

Vis dėlto Europolo nepakako siekiant sėkmingai kovoti su internetiniais nusikaltimais. Didžiausiomis problemomis studijos įvardija teisinius barjerus skirtingose šalyse, taip pat sunkumus, kylančius dalinantis informacija, techninius sunkumus, kurie kyla stengiantis atsekti pažeidėjų buvimo vietą, skirtingus ir nesulyginamus tyrimų įgūdžius, apmokyto personalo saugumą ir nenuoseklų bendradarbiavimą su kitais agentais, atsakingais už kovą prieš internetinius nusikaltimus.

EC3 tarnybos įsteigimas

Siekdama ištaisyti šias problemas, praeitų metų kovo mėnesį Europos Komisija pasiūlė naujos – Internetinių nusikaltimų tyrimų – tarnybos įkūrimą (European Cybercrime Centre, arba trumpiau – EC3). Pasiūlymui pritarė ir Europos Parlamentas, ir Taryba, todėl naujoji tarnyba pradėjo darbą šių metų sausio pradžioje. Jos veikla remiasi tiek ir ekonominio augimo strategija Europa 2020, tiek ir Europos skaitmenine darbotvarke.

Planuojamas pagrindinis jos skirtumas ir pranašumas prieš Europolą yra tai, jog Tarnyba turėtų užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp šalių narių, ES nepriklausančių šalių, įvairių tarptautinių organizacijų, interneto paslaugų teikėjų bei kompanijų, atsakingų už internetinį saugumą. Taip pat – ir akademikų bei pilietinės visuomenės organizacijų, nacionalinių elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinių. Tokiu būdu EC3 turėtų tapti centriniu informacijos kaupimo tašku, ir, naudodamasi Interpolo bei kitų susijusių tarptautinių organizacijų pagalba, tapti pajėgiu organu operatyviai atsakyti į kylančias grėsmes.

Panašu, kad iki šiol šioje srityje dirbęs Europolas taip pat džiaugiasi naujosios Tarnybos įkūrimu. Europolo direktoriaus Rob Wainwright teigimu, „Europos internetinių nusikaltimų tyrimų tarnybos įkūrimas yra svarbus žingsnis ES kovoje su kibernetiniu nusikalstamumu. Džiaugiuosi, jog Komisija pateikė tokį pasiūlymą. Organizuotos nusikalstamos grupės, teroristinės grupuotės ir kiti nusikaltėliai greitai išnaudoja technologijų suteikiamas galimybes, ir valdžiai pats metas žengti naują žingsnį. EC3 suteiks valdžios institucijoms, verslui ir piliečiams instrumentus kovoti su internetiniais nusikaltimais. Remiantis Europolo įdirbiu ir nusimanymu šioje srityje bei pasinaudojant pagalba iš šalių narių, kitų ES organų, tarptautinių partnerių bei privataus sektoriaus, Europos internetinių nusikaltimų tyrimų tarnyba padarys ES sumanesne, greitesne ir stipresne kovoje su internetiniais nusikaltėliais.“

 

Parengė Ieva Kazakevičiūtė  

Komentarai

Jaunuoli, nestabdyk!

Užsiprenumeruok mūsų naujienlaiškį !!!