Kokia gali būti Lietuvos ES politika po rinkimų?

Spausdinti Autorius: Mantas | 2012-11-06

Rinkimai baigėsi. Dabar laikas apibendrinimams ir speckuliacijoms. Įvairių sričių žinovai kasdien žiniasklaidos priemonėse pateikia savo pastebėjimus, ką kiekvienai iš ministerijų kuruojamų politikos sričių reikštų vienos ar kitos partijos vadovavimas. Dabar yra geras laikas politikos apžvalgininkams, blogeriams ir kitiems savo išmanymą norintiems pademonstruoti žmonėms – kol nėra aiški valdančiosios daugumos sudėtis, erdvė spekuliacijoms yra beribė. Paspekuliuosiu ir aš. Pakalbėsiu apie tai, ką valdžios pasikeitimas galėtų reikšti Lietuvos ES politikai. Ar apskritai galėtume tikėtis didelių pasikeitimų? Kadangi labiausiai tikėtina koalicija yra tarp socialdemokratų (LSDP), Darbo Partijos (DP) ir Tvarkos ir Teisingumo (TT), panagrinėsiu būtent šių partijų programas ir jų nuostatas ES politikos atžvilgiu. Ši tema tampa ypatingai svarbi artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai. 

Lietuvos Socialdemokratų Partija 

Jau programos pradžioje, pagrindinių nuostatų skiltyje, LSDP aiškiai pasisako už tai, kad ES vykdoma politika mažintų skurdą bei socialinę atskirtį. Taip pat pabrėžiama, kad ES ekonominė politika turėtų būti grindžiama „socialiai orientuotos rinkos principais“. Iš tokių programinių nuostatų kyla keli įdomūs pastebėjimai. Kaip ir būtų galima tikėtis pagal partijos ideologinę poziciją, LSDP, atrodo, sieks stiprinti ES galias socialinės ir užimtumo politikos srityje. Šiuo metu visi užimtumo ir socialinės politikos svertai vis dar didele dalimi yra valstybių narių rankose. Taigi, iš LSDP programos galima spręsti, kad ši partija pasisakytų už didesnių galių suteikimą šios srities ES institucijoms. Tai skirsis nuo buvusios Vyriausybės pozicijos. Konservatorių ir liberalų vyriausybė skeptiškai vertino didesnių galių socialinėje srityje suteikimą ES. 

Kita esminė su ES susijusi LSDP nuostata – gerų santykių su kaimynais palaikymas. Anot Socialdemokratų programos, Lietuva turėtų naudotis ES suteikiamomis galimybėmis ir sukurtais instrumentais norėdama sutvirtinti ryšius su kaimynais tiek Vakaruose ir pačioje ES, tiek rytuose. Programa teigia: „turi būti siekiama aktyvios Europos Sąjungos šalių sanglaudos politikos, Europos Sąjungos ir Rusijos strateginės partnerystės plėtojimo, ES Rytų kaimynystės politikos nuoseklaus įgyvendinimo, aktyvaus ir solidaraus bendradarbiavimo su NATO šalimis.“ Gerai matomas akivaizdus LSDP noras pagerinti santykius su kaimynais Rytuose (ir ypač Rusija). Tuo LSDP požiūris stipriai skiriasi nuo buvusios Vyriausybės. Radikalesnius dešiniuosius kiek nuraminti galėtų nuostata, kad su Vakarais (ES valstybėmis, NATO) planuojama palaikyti tokius pat gerus santykius. 

Kelis kartus programa pažymi, kad aktyviai naudos ES struktūrinių fondų paramą Lietuvos ekonomikos augimo skatinimui. Aktyvus ES paramos naudojimas paminimas kalbant bene apie visas temines sritis. 

Apibendrinant, LSDP pasisako už glaudesnę ir solidaresnę ES. Tuo jie tikrai aiškiai skiriasi nuo buvusios valdančiosios daugumos. Anot LSDP programos, „Lietuva suinteresuota stipresne Europos Komisija ir Europos Parlamentu“. Nors programoje akivaizdžiai pabrėžiama kiekvienos valstybės narės balso svarba ir pagarba tarpvyriausybiniam valdymo metodui, palyginus su buvusia Vyriausybe, LSDP akivaizdžiai yra labiau pro-europietiški. Tačiau yra vienas dalykas, dėl kurio jie aiškiai sutaria su buvusia valdančiąja dauguma – euro įvedimas Lietuvoje. Programos pabaigoje pabrėžiama, jog bus siekiama Lietuvos įsijungimo į euro zoną. 

Darbo Partija 

Skaitant DP programines nuostatas ES atžvilgiu pirma į galvą šaunanti mintis yra ta, kad jų ES politikai skirta programos dalis yra labai nekonkreti. Dažniausiai tiesiog paminima, kad Lietuva „aktyviai dalyvaus“ visose įmanomose ES veiklose. Problema –visiškai neužsimenama, kaip tai bus daroma ir kuo jų veikla skirsis nuo buvusios Vyriausybės veiklos. Kaip ir LSDP, DP planuoja aktyviai naudoti ES paramą visur, kur tik įmanoma. 

Iš tiesų DP programinės nuostatos ES atžvilgiu yra tokios „tuščios“, kad labai sunku kažką ir pakomentuoti. Atrodo, jų programa teigia: „darysime tą patį, tik geriau“. Keli standartiniai DP programos teiginiai: „užtikrinsime aktyvią Lietuvos atstovų veiklą ES institucijose“, „sudarysime sąlygas jaunimui pasinaudoti ES teikiamomis galimybėmis“, „Sieksime, kad ES ekonominė politika būtų naudinga Lietuvai“. Lyg niekas to nebūtų daręs iki šiol... Labai norėtųsi detalių. 

Tvarka ir Teisingumas 

Jeigu Darbo Partijos siūloma ES politika neturi jokio turinio, tai TT, atrodo, apskritai partijoje neturi narių, kurie ką nors suprastų apie ES. Pirmieji jų programos žodžiai, susiję su ES, skamba taip: „daugelis žmonių nemato ir nesupranta, kur dingsta iš Europos Sąjungos gaunami milijonai.“ Žodžiu, kalbama ne apie ES politikos sritis konkrečiai, bet iškart pereinama prie konspiracijos teorijų ir kaltųjų paieškų. 

Toliau programoje yra tik du teiginiai, kurie leistų kažką nuspėti apie šios partijos ES politiką. Pirmasis: „peržiūrėsime ir aiškiai pasirinksime strateginius partnerius ES“. Antrasis: „Daug aktyviau pasitelksime ES Lietuvai siekiant energetinio savarankiškumo ir ekonominio integralumo“. Kad ir ką tai galėtų reikšti... 

Išvados 

Pirmiausia reikėtų pastebėti, kad neverta stipriai teisti partijų dėl jų kuklaus dėmesio ES politikai. Ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje ES politika yra antro plano reikalas. Partijos paprastai linkusios koncentruotis į tai, kas svarbiausia rinkėjams – vidaus problemas. Ir jų dėl to negalima teisti. Ypač ekonominių sunkumų metu. 

Mano nuomone, LSDP programoje yra aiškiai išdėstytos partijos esminės nuostatos ES atžvilgiu ir tam yra skirta pakankamai dėmesio. Iš LSDP programinių nuostatų galima numatyti kelis dalykus. Pirma, būsimoji Vyriausybė pasisakys už ES institucijų galių didinimą (ypač socialinės politikos srityje). Antra, Lietuva sieks įsivesti eurą. Trečia, ES kaimynystės politikos rėmuose bus stengiamasi gerinti santykius su rytiniais kaimynais. Ketvirta, ES finansinei paramai bus suteikiamas svarbus vaidmuo visose politikos srityse. 

Kai LSDP programa yra pakankamai aiški, DP ir TT programos ES atžvilgiu yra tiesiog visiškai tuščios. Iš to seka labai aiški išvada. Jei susiformuos viršuje aptarta koalicija, Lietuvos ES politiką „vairuos“ socialdemokratai. Apžvelgus kitų galimų koalicijos partijų programas kyla tik viena reakcija į tokią išvadą: „ir ačiū Dievui“.

 

Parengė Mantas Pupinis

Komentarai

Kitos naujienos

Laukiant jau už mėnesio prasidedančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai, Vilniaus centre praeitą savaitę buvo oficialiai atidaryti Europos namai, kuriuose įsikūrė Europos Komisijos atstovybė, Europos Parlamento informacijos biuras bei Europos lyčių lygybės institutas. 

Šį trečiadienį Europos Komisija turi paskelbti, ką Briuselio specialistai mano apie kiekvienos šalies planus auginti ūkį, neišklysti iš tvaraus augimo, ar išlaidavimo planus. Kitaip tariant, mes akį į mūsų biudžetą ir nuspręs, ar viskas protingai paskaičiuota ir nepersistenga su išlaidomis.

Posakis, kad „meilėje ir kare nėra taisyklių“ tik iš dalies teisingas – bent jau kare tam tikros taisyklės egzistuoja. Jos nusistovėjo per daugelį amžių kovų, paliaubų, derybų ir taikos, kuri kai kuriose pasaulio dalyse vis dar tokia trapi.

Tema: Aštrumas

Jaunuoli, nestabdyk!

Užsiprenumeruok mūsų naujienlaiškį !!!