Apie tai, kaip Europos Sąjunga gali padėti jums aktyviai pasenti

Spausdinti Autorius: Mantas | 2012-10-19

Šio straipsnio tema gali pasirodyti kiek neįprasta jaunam žmogui – aktyvus senėjimas. Tačiau šiuo metu tai yra ne tik ypač aktualus klausimas praktiškai visoms Europos valstybėms dėl visuomenės senėjimo keliamų iššūkių, bet ir vienos iš didžiausių ES informacinių kampanijų – Europos Metų – pagrindinė tema. Daugelis besidominčių ES aktualijomis turbūt žino, kad Europos Komisija 2012 metus paskelbė Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais (angl. European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations). Kadangi 2012 metai jau eina į pabaigą, laikas analizuoti įgyvendintas veiklas.

Truputis istorijos

Jau nuo 1983 metų ES kasmet vykdo iniciatyvą „Europos Metai“ norėdama išryškinti tam tikrą visoje Europoje aktualią temą ar problemą ir sutelkti ES institucijas, nacionalinio lygmens bei savivaldybių politikus ir valstybės tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir kitus turinčius interesą veikėjus įvairių veiklų, susijusių su ta tema, organizavimui. Tema visada yra pasirenkama pagal tai, kas Komisijai tuo metu atrodo aktualiausia. Iš tiesų, būtų įdomu peržiūrėti visas temas nuo pat 1983-ųjų ir pažiūrėti, ar vien iš jų būtų galima aiškiai suprasti ES vystymosi istoriją, ją kankinusias krizes. Pavyzdžiui, 2011 metai buvo paskelbti savanoriavimo metais. Suprask, per krizę nėra darbo – reikia eiti savanoriauti, kad ekonomika augtų. 2010 metai buvo paskelbti kovos prieš skurdą ir socialinę atskirtį metais. Dar vieni metai skirti krizei. Ne išimtis yra ir 2012-ieji. Jie taip pat skirti krizei. Juos ES nusprendė paskirti pagyvenusių žmonių aktyvumo skatinimui bei solidarumui tarp kartų. Iš pirmo žvilgsnio, su krize ši tema neturi tiek daug bendro, kiek ankstesnės, bet pažiūrėjus įdėmiau išryškėja krizinis prieskonis.

Kodėl tokia tema?

Iš tikrųjų, aktyvaus senėjimo tema buvo pasirinkta ne vien dėl krizės – ji yra skirta paminėti Regioninės Jungtinių Tautų Aktyvaus Senėjimo Plano Įgyvendinimo Strategijos priėmimo dešimtmečiui. 1992 visos ES šalys narės pasirašė šį JT jau seniau priimtą susitarimą ir taip pasižadėjo skatinti aktyvų senėjimą užtikrinant pagyvenusių žmonių poreikius ir teises per Šalių Narių ekonominę ir socialinę politiką.

Nepaisant nepaneigiamos ES pagarbos tarptautiniams dokumentams ir noro paminėti jų pasirašymą, krizinis prieskonis čia yra visiškai akivaizdus. Visų pirma, ES politikai ir ekonomikos žinovai jau seniai pabrėžia ekonomines grėsmes, kurias kelia visuomenės senėjimas. Pagrindinė iš jų yra smūgis gražiausiam ES ekonominiam išradimui – gerovės valstybei. Augant pensijas gaunančių žmonių kiekiui, ilgainiui paprasčiausiai nebepakaks dirbančiųjų, kurie sugebėtų užtikrinti senajai kartai solidų gyvenimą. Iš to kyla antroji – socialinė – problema. Kyla neigiamas požiūris į pagyvenusius žmones, atsiranda tam tikras susipriešinimas tarp kartų. Būtent šias problemas imasi spresti 2012 Europos Metų iniciatyva.

Kas yra aktyvus senėjimas ir solidarumas tarp kartų?

Aktyvaus senėjimo apibrėžimą ES jau senokai skolinasi iš Pasaulio Sveikatos Organizacijos. O pastarosios apibrėžime vyrauja keli esminiai punktai. Pirma, turi būti sudarytos optimalios galimybės pagyvenusiems žmonėms užtikrinti jų esminius poreikius (kurie, beje, yra labai panašūs kaip ir jaunesniosios kartos): galimybę dirbti, mokytis, savanoriauti ir kitaip aktyviai dalyvauti šeimos, visuomenės ir valstybės gyvenime. Yra labai teisingai pastebima, kad pagyvenę žmonės yra neišnaudotas ES ekonominis potencialas, kuris turi daugybę patirties ir dažnai iki pat pensijos (o kartais ir ilgiau) gali būti ypač naudingas kiekvienam darbdaviui. Tačiau norint to pasiekti yra būtina užtikrinti orų, normaliai atlyginamą ir sveiką (!) pagyvenusių žmonių senėjimą. Valstybės Narės gali prie to stipriai prisidėti, o ES bando joms tą paaiškinti. Taip pat yra būtina užtikrinti, kad pagyvenę žmonės nebūtų dėl savo amžiaus diskriminuojami darbovietėse. Tą kviečia daryti antroji 2012 Europos Metų tema – solidarumas tarp kartų. Šios temos esmė yra ta, kad tik skatindami supratimą tarp jaunosios ir senosios kartų, kviesdami juo į bendrus renginius, leisdami jiems dirbti kart, sugebėsime pasiekti vieni kitų supratimą.

Kokių veiksmų imamasi?

Pagrindiniai 2012 Europos Metų tikslai yra didinti aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo svarbos supratimą, skatinti šių temų aktyvų įtraukimą į Valstybių Narių bei ES teisės aktus bei vykdyti įvairias su šiomis temomis susijusias veiklas (konferencijas, žiniasklaidos kampanijas ir kitas). Europos Metų iniciatyva siekia suteikti visoms šioms veikloms vieningą „stogą“, kuris padidintų jų svarbą. Juk kai daug veiklų, nukreiptų į tą patį tikslą, atliekama tuo pačiu metu, jos atrodo žymiai svarbesnės.

Visos veiklos yra sugrupuotos į tris temas. Užimtumo temoje esančios veiklos siekia padidinti pagyvenusių žmonių galimybes išlikti darbo rinkoje kuo ilgiau. Tai daroma, pavyzdžiui, keičiant teisės aktus, taip pat ir patys socialiai atsakingi darbdaviai kartais yra linkę į darbą priimti vyresnius žmones siekdami Europos Metų tikslų. Kita tema – dalyvavimas visuomenėje. Šios temos veiklos koncentruojasi į pagyvenusių žmonių gyvenimo tarpsnį po išėjimo į pensiją ir stengiasi padėti jiems rasti prasmę gyvenime po to, kai jie jau nebegali dirbti. Trečioji tema yra nepriklausomo gyvenimo užtikrinimas. Ši tema daugiausiai koncentruojasi į veiklas, skirtas pagyvenusių žmonių geros sveikatos skatinimui bei infrastruktūros (pavyzdžiui, pigaus ir patogaus viešojo transporto) gerinimui. Tokie veiksmai užtikrina, kad pagyvenęs žmogus galėtų nepriklausomai nuo kitų gyventi kiek įmanoma ilgiau ir patogiau.

Europos Metų veiklas įgyvendina daugybė veikėjų: ES, nacionaliniai bei savivaldybių politikai, nevyriausybinės organizacijos, įvairios įmonės, profesinės sąjungos ir daugybė kitų. Mano nuomone, tokia ES iniciatyva yra labai efektyvi – tik sugebant paskatinti daugybę skirtingų Europos veikėjų siekti vieningo tikslo galima iš tiesų efektyviai kovoti su kylančiomis problemomis bei rasti naujų inovatyvių veiklos nišų, kurios pagerintų mūsų visų gyvenimą. Tokie yra 2012 Europos aktyvaus senėjimo ir solidarumo tarp kartų metai, po kurių, reikia tikėtis, turėsim daugiau žinių, kaip kovoti su senėjančios visuomenės keliamomis ekonominėmis ir socialinėmis problemomis.

 

Parengė Mantas Pupinis

Komentarai

Jaunuoli, nestabdyk!

Užsiprenumeruok mūsų naujienlaiškį !!!