Ar Sikorskio Lenkija turi draugų Europoje?

Spausdinti Autorius: Tomas | 2012-08-03

Dabartinis Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis yra antras mėgstamiausias (po prezidento) šalies politikas. Tačiau daugeliu atvejų jo populiarumas baigiasi ties valstybės siena. Kodėl Sikorskio Lenkija vieniems kaimynams patapo neįdomi, antriems – nemaloni, o tretiems – atvirai priešiška? Ir kokios nuomonės apie jį sklando Vakaruose?

Didi ir svarbi

Ne paslaptis, jog Sikorskis ir broliai Kačinskiai turėjo tam tikrų nesutarimų. Kai Sikorskis paliko Teisės ir Teisingumo (Prawo i Sprawiedliwość) partiją 2007-aisiais, įsižiebė, rodos, nenurimstantis konfliktas tarp jo ir prezidento. Tais pačiais metais jis tapo užsienio reikalų ministru ir vis dar eina šias pareigas. Lenkijos konstitucija, panašiai kaip ir Lietuvos, sąlygoja kompetencijų dalinimąsi tarp prezidento ir užsienio reikalų ministro. Todėl šalis blaškėsi tarptautinėje arenoje, savo užsienio politiką vykdydama neefektyviai ir netolygiai. Kai 2010-aisiais žuvusį prezidentą Lechą Kačinskį pakeitė Bronislavas Komorovskis, staiga užsienio reikalų ministerijoje atsirado papildomos erdvės manevrams. Kitaip tariant, pagaliau Radoslavas Sikorskis įgavo galimybę vykdyti savo strateginių partnerysčių idėją. Ir pasuko visiškai priešingu keliu nei iki tol vyravusi užsienio politikos koncepcija. Lenkija, jo manymu, turėtų tapti regiono lydere. Vietoj strateginių ryšių su Baltijos šalimis, Ukraina ar Gruzija kūrimo, ji verčiau apsiimtų svarbiausią, pirmininkaujantį vaidmenį Rytų Europoje. Šitaip ji stengsis paveikti ir Briuselio sprendimus. Mat kol Lenkija neįsives euro, tol jos šansai daryti įtaką ES politikai bus nykūs. Tad jei ne Rytai, tai kas?

Žvilgsnis į Berlyną

Radoslavas Sikorskis pristatė šalies užsienio politikos prioritetus 2012-iems, sakydamas, kad „svarbiausiu Lenkijos partneriu Europoje yra Vokietija“. Šitaip jis tik patvirtino, jog valstybės planai artimiausiu metu nesikeis. Ar tokia draugystė tvirta? Ir taip, ir ne. Viena vertus, Lenkija netapo izoliuota Europos Sąjungoje, ir Briuselis žvelgia į ją pakankamai palankiai. Pavyko išvengti Vengrijos scenarijaus (izoliacijos), nes Europoje yra balsų, kurie užtartų Lenkiją. Kita vertus, Vokietija vis dar nemato kaimynės kaip lygiavertės partnerės. Ekonominė galia, svarba formuojant ES politiką ar karinis potencialas yra labai skirtingi, tad nieko keisto, jog Berlynas neskuba vadinti santykių „strategine partneryste“. Derybos dėl CO2 emisijos parodys, ar Briuselyje atsiras Lenkijos užtarėjų. Kaipo valstybė, kurios daugiau nei 90% elektros energijos gaminama iš anglies, Lenkija žvelgia labai nepalankiai į planus sumažinti kvotas šioms dujoms. Tačiau tikrasis išbandymas ateis rudenį, kai vyks kalbos dėl ES biudžeto 2014–2020 metams. Radoslavas Sikorskis stengiasi priartėti prie Vokietijos, nes joje mato savo šalies stabilumo garantą. Lėšos, atėjusios iš ES, padėjo Lenkijai sparčiai pasivyti Vakarus, ir ekonomiškai buvo be galo naudingi. Todėl jis stengsis išsiderėti kuo didesnį pyrago gabalą ateinančiame biudžete.

Ar zlotais nusipirksi įtakos?

Didžioji Lenkijos visuomenės dalis priešinasi euro įvedimui. Neaiški valiutos ateitis ir ekonominės Sąjungos problemos verčia visus abejoti, ar tai yra tai, ko dabar labiausiai jiems reikia. Vis dėlto Radoslavas Sikorskis pasisakė labai stipriai už tvirtesnę politinę ir ekonominę sąjungą. Sakydamas, kad Vokietijos neveiksnumas yra pavojingesnis už Vokietijos veiksnumą („German inaction scarier than Germans in action“), jis išsiuntė aiškų signalą, jog Berlynas turėtų imtis veiksmų gelbstint bendrą valiutą. Parama, išreikšta Angelai Merkel, padėjo jai ir buvusiam Prancūzijos prezidentui Nicolas Sarkozy apraminti Briuselį ir įgyvendinti pagalbos paketą Graikijai. Vist tik zlotas – tai ne euras, o didžioji pagalbos dalis eina iš vokiečių, ne iš lenkų kišenių. Taigi Sikorskio planas priartinti Lenkiją prie Vokietijos veikia tik tiek, kiek jai leidžia pati Vokietija. Neįsivedus euro, Varšuvos galimybės turėti daugiau įtakos ES politikai išliks ribotos. Sikorskio strateginė koncepcija atvėsino taip pat Lenkijos santykius su kitomis didžiosiomis valstybėmis – Prancūzija ir Jungtine Karalyste. Nicolas Sarkozy bandė įtikinti kitas didžiąsias šalis, jog geriausia būtų sugrįžti prie „mažosios Europos“ idėjos. Jo manymu, ES plėtra buvo blogas sumanymas ir būtent tokios yra dabartinės krizės priežastys. Lenkija šiuo klausimu palaikė Angelą Merkel, tuo pačiu prieštaraudama Sarkozy. Francois Hollande, tuomet dar tik kandidatas į prezidentus, taipogi nesusilaukė deramo dėmesio Varšuvoje (šalies premjeras Donaldas Tuskas neskyrė jam nė keleto minučių). Taigi Lenkijos ir Prancūzijos santykiai išlieka kaip niekad šalti.

Jungtinė Karalystė taip pat buvo skeptiška Angelos Merkel planų atžvilgiu. Sikorskis kritikavo Didžiają Britaniją dėl veiksmų trūkumo ir noro atsiriboti nuo likusių ES šalių. Valstybių santykiai nėra pašliję, tačiau Londonas tikrai nėra svarbiausias Sikorskio prioritetas. Turint omeny bendradarbiavimą su Vokietija, turbūt norima protingai paskirstyti turimus ekonominius ir politinius išteklius. Kitaip tariant – visiems neįtiksi.

Santykiai su kitais kaimynais

Pasikeitusi Lenkijos strateginė kryptis privertė jos kaimynes kiek atokiau žvelgti į ją. Lietuvos požiūris į Varšuvą puikiai žinomas. Radoslavas Sikorskis Vilniuje matomas kaip arogantiškas ir nesukalbamas, o gal netgi asmeniškai nusistatęs prieš lietuvius. Žiūrint iš Lenkijos pusės, Sikorskis pakeitė toną, nes ankstesnis užsienio politikos stilius Lietuvos atžvilgiu buvo perdėm neefektyvus. Kaip į Lenkiją reaguoja Čekija? Prahoje nenoras įsivesti eurą labai aiškus. Čekija ir Slovakija nemato poreikio vystyti stiprių santykių su Lenkija. Toks abejingumas sukelia įspūdį, jog valstybės draugiškai bendradarbiauja, tačiau jos viso labo nekonfliktuoja. Lenkija nei vieniems, nei kitiems nėra ypatingai svarbi strateginiais klausimais.

Galbūt kiek geresni santykiai palaikomi su Ukraina, kurią Sikorskis stengiasi „atvesti“ į Europą. Nepasitenkinimo balsai pasigirdo visoje Europoje, kai Julija Tymošenko pateko į kalėjimą. Angela Merkel netgi nusprendė nevykti į futbolo čempionato rungtynes Ukrainoje, tačiau tai būtų pakenkę Lenkijos įvaizdžiui. Vokietijos kanclerė pakeitė nuomonę, o Varšuva išvengė keblios padėties. Vengrija, svarbi valstybė velionio Lecho Kačinskio strateginėje koncepcijoje, tapo apskritai izoliuota Europos Sąjungoje. Sikorskiui ji taip pat neįdomi.

Kas tie draugai?

Sikorskio planas priartinti Lenkiją ir Vokietiją veikia neblogai. Nepaisant probleminių santykių su kitomis šalimis, reikia pripažinti, kad  ministro veiksmuose yra logikos. Kai JAV pakeitė toną Rusijos atžvilgiu ir savotiškai pasitraukė iš Vidurio-Rytų Europos, Sikorskiui teko ieškoti kitų stabilumo garantų. Toks variantas tiko ir Berlynui, ir Maskvai. Sunku pasakyti, ar Lenkija iš tikrųjų taps regiono lydere, bet vokiški draugai Briuselyje niekada nepamaišys. Tiesa, ar pasirinktas kursas bus išlaikytas, priklauso nuo daugelio faktorių. Akivaizdžiausias jų – Angela Merkel. Jei jos neperrinks į kanclerio postą, Varšuvai gali prireikti naujos strategijos. Sikorskis, pokerio stiliumi, pastatė viską ant vienos kortos. Bet kas nerizikuoja...

 

Parengė Tomas Marcinkevičius

Komentarai

Kitos naujienos

Laukiant jau už mėnesio prasidedančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai, Vilniaus centre praeitą savaitę buvo oficialiai atidaryti Europos namai, kuriuose įsikūrė Europos Komisijos atstovybė, Europos Parlamento informacijos biuras bei Europos lyčių lygybės institutas. 

Šį trečiadienį Europos Komisija turi paskelbti, ką Briuselio specialistai mano apie kiekvienos šalies planus auginti ūkį, neišklysti iš tvaraus augimo, ar išlaidavimo planus. Kitaip tariant, mes akį į mūsų biudžetą ir nuspręs, ar viskas protingai paskaičiuota ir nepersistenga su išlaidomis.

Posakis, kad „meilėje ir kare nėra taisyklių“ tik iš dalies teisingas – bent jau kare tam tikros taisyklės egzistuoja. Jos nusistovėjo per daugelį amžių kovų, paliaubų, derybų ir taikos, kuri kai kuriose pasaulio dalyse vis dar tokia trapi.

Tema: Aštrumas

Jaunuoli, nestabdyk!

Užsiprenumeruok mūsų naujienlaiškį !!!