Žymė: įstatymas

Ne visiems suprantama padėtis: kai gyvenamąją vietą turi rinktis pagal tai, ar tavo ir tavo mylimo žmogaus santuoką pripažins tos šalies institucijos. Belieka tikėtis, kad vieną dieną šitoks kriterijus nė vienam LGBTQ atstovui nerūpės ir žmonės galės rintis šalį pagal tai, ką heteroseksualioms poroms leidžia jų išskirtinis statusas – tokius, regis, paprastus, veiksnius kaip klimatą ar jūros temperatūrą.

Praeitą savaitę Europos parlamente vyko balsavimas, kurio metu Europos Parlamentas priėmė sprendimą, jau dabar įvardijamą kaip „keliančiu grėsmę Europos Sąjungos aplinkosaugos tikslams“. Europarlamentarai balsavo prieš aplinkos taršos kvotų sistemos pakeitimus, tiksliau – prieš anglies dioksido leidimų, kitaip dar vadinamų taršos kvotomis, pabranginimą.

Tema: Naujienos

Dabar ES peržiūrimos kovos su alkoholio ir tabako vartojimu strategijos gali dar labiau apriboti šių produktų prieinamumą. Ir tam yra rimtų priežasčių – europiečiai bent jau alkoholio suvartoja du kartus daugiau nei pasaulio vidurkis (tas skirtumas dar labiau išaugtų, jeigu matematiškai iš vidurkio skaičiavimo ištrauktume pačią Europą)

Tema: Naujienos


Vienas geriausių kada matytų filmų buvo apie mirties bausmę. Kaip ilgamečiai kovotojai prieš tokią bausmę pasiaukojo dėl to, kas visuomenė suabejotu savo pasirinkimu kažką pasiųsti myriop. ES šios galimybės visiškai atsisakė, nes tai prieštarauja vienam svarbiausiam vertybiniam pasirinkimui – žmogaus teisėms. Taip, kaip mes jas šiandien suprantame.

Tema: Aštrumas

Nors Svynio Todo kepyklėlės lankytojai ir mėgavosi gardžiais kepiniais, sužinojus jų sudedamąsias dalis apetitas daugeliui būtų dingęs ilgam. Panašiai kurį laiką jautėsi ir dalis Didžiosios Britanijos bei Airijos gyventojų po to, kai sausio viduryje šiose šalyse kilo skandalas dėl vietoje jautienos naudojamos arklienos.

Tema: Nuomonė

Po to, kai 2011 metais Japonijoje įvykus Fukušimos branduolinei nelaimei, Vokietija nubalsavo už planą atsisakyti branduolinės energijos iki 2023 metų, pavadintą „Energiewende”, tai anksčiau ar vėliau turėjo pasijusti stipriai integruotoje Vakarų Europos energetikos rinkoje. Vokietija juk nėra su kitomis šalimis nesusijusi sala Europos Sąjungos jūroje. Bangos toje jūroje pradėjo siūbuoti.

Šiuo metu ES galiojanti tabako gaminių direktyva buvo priimta 2001 metais. Kadangi nuo to laiko įvyko nemažai pokyčių vidinėje rinkoje, taip pat moksle bei tarptautinėje aplinkoje, Komisija įvertino direktyvos atnaujinimo poreikį ir 2012 metų gruodžio 19 dieną priėmė pasiūlymą ją persvarstyti. 

Siekdama kaip galima geriau įgyvendinti augimo strategijoje Europa 2020 užsibrėžtus tikslus bei mažinti nedarbą, Europos Komisija siūlo dar vieną būdą skatinti probleminių amžiaus ar socialinių grupių piliečių įdarbinimą.

Studijos kitoje šalyje dažnai virsta „protų nutekėjimu“, taip dažnai manoma apie studijas ten, ir tikrai neretai taip ir būna. Tačiau ne visada. Dažnai studijos užsienyje virsta gero mokslo paragavusių lietuviškų protų „partekėjimu“ atgal.

Rodyti daugiau

Jaunuoli, nestabdyk!

Užsiprenumeruok mūsų naujienlaiškį !!!