ES pilietybės suteikiamos teisės ir jų gynimas

Spausdinti 2013-03-04

Pasirodo, sričių, kurių bent minimaliai nereglamentuotų ES teisė, pamažu nebelieka. Apie tai – pokalbis su teisinės konsultacinės tarnybos „Jūsų Europos patarėjas“ teisės eksperte Lietuvai Ingrida Ilgauskiene.

Koks ryšys tarp ES pilietybės ir įvairių teisių, kurias suteikia ši pilietybė?

Žvelgiant istoriškai, reikėtų prisiminti, kad ES buvo įsteigta pirmiausia kaip ekonominė bendrija. Jos pagrindas – bendroji vidaus rinka. Pirmosiose tada dar Europos Bendrijos sutartyse daugiausia dėmesio buvo skirta laisvam prekių judėjimui. Vėliau, antroje XX a. pusėje, atsirado dėmesys ir žmogui bei jo, kaip vieno iš pagrindinių darbo išteklių, laisvam judėjimui. Šiandien judėjimo laisvė suteikia galimybę ne tik įsidarbinti kitoje ES valstybėje narėje, bet ir įgyti įvairių socialinių garantijų. Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. šių ES piliečio teisių įgyvendinimas ir apsauga užtikrinami Lisabonos sutartimi.

Ar ES pilietybės teisės gali būti kaip nors grupuojamos?

Pirmiausia galima išskirti pagrindines laisvo judėjimo teises – tai prekių, paslaugų, žmonių ir kapitalo judėjimas visoje ES. Šias ir su jomis susijusias teises gina EK įsteigtas teisinių konsultacinių tarnybų tinklas visose 27 ES šalyse. Be pagrindinių laisvių, dar yra politinės teisės, pavyzdžiui, teisė balsuoti savivaldos bei Europos Parlamento rinkimuose ir teisė juose kandidatuoti gyvenant kitoje ES šalyje, arba teisė teikti peticijas Europos Parlamentui.

Kokiu mastu ES pilietybė užtikrina teises gyvenant kitoje ES šalyje?

Pastebima tendencija, kad su kiekviena nauja sutartimi ES teisė apima vis daugiau sričių. Vis dėlto reikia atsiminti, kad ES teisė tik koordinuoja ir harmonizuoja, pvz., socialinę ar švietimo politiką. Kaip ES teisė įgyvendinama kurioje nors valstybėje narėje, palikta spręsti nacionalinei teisei. Tai reiškia, kad kiekvienos šalies narės „asmeninis“ reikalas, kam suteikti garantijas, kokio dydžio išmokas skirti ir t. t.

Kas gali padėti, jei teisės pažeidžiamos?

Europos Komisija kiekvienoje valstybėje narėje įsteigė įvairių teisinių konsultacinių tarnybų, užsiimančių atskirų teisių gynimu. Šios organizacijos sudaro tinklą ir spręsdamos problemas bendradarbiauja tarpusavyje. Pvz., viena tokių agentūrų – SOLVIT – gali būti įvardijama kaip daugiausiai įgaliojimų turinti organizacija. Ji gali kreiptis ministerijos vardu į konkrečią įmonę ar instituciją, kuri pažeidžia piliečio teises. Tačiau agentūros siūlomo sprendimo atsakingos institucijos ne visada gali laikytis.

Tokių tarnybų pagrindinė funkcija – suteikti pirminę teisinę konsultaciją rūpimu klausimu. Tarnybos teisiškai neatstovauja piliečiams įvairiose valstybinėse bei teisminėse institucijose, piliečių vardu negali perimti klausimo nagrinėjimo arba imtis vykdymo užtikrinimo veiksmų prieš įmones ar institucijas. Į šias institucijas nėra tikslinga kreiptis, jei jūsų teisės buvo pažeistos ne ES šalyje (pvz., išvykus atostogauti į Ameriką) arba yra kreipiamasi dėl išimtinai valstybės narės įstatymais reglamentuojamo klausimo.

Kokioms problemoms iškilus gali pagelbėti „Jūsų Europos patarėjas“?

Į „Jūsų Europos patarėją“ dažniausiai kreipiamasi dėl socialinės apsaugos aspektų, kurie apima klausimus apie teises į pensiją, šeimos išmokas, bedarbio pašalpas. Teiraujamasi, kaip galima būtų „kilnoti“ savo socialines garantijas, pvz., pensiją, iš Lietuvos į kitą ES šalį narę. 

Taip pat dažnai kreipiamasi dėl profesinių kvalifikacijų ir diplomų pripažinimo, dirbti užsienyje komandiruotų asmenų teisių užtikrinimo, šalies, kurioje išvykęs ar komandiruotas asmuo turi mokėti mokesčius, teisės gyventi kitoje ES šalyje ir su tuo susijusių formalumų.

Per metus „Jūsų Europos patarėjas“ atsako į daugiau kaip 17 000 užklausų visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Pirminė ES teisinė konsultacija yra teikiama nemokamai per vieną savaitę nuo užklausos užregistravimo „Jūsų Europos patarėjo“ interneto portale.

Komentarai

Kitos naujienos

Apie prasidedantį Kalėdų laukimą mums pirmiausia praneša parduotuvių vitrinos. Šalia Kalėdų Senelių ir elniukų, sniegučio ir papuoštų eglučių išsirikiuoja įvairios prekės ir skelbimai apie kalėdines nuolaidas. Net keista, kaip galima būtų praeiti pro šalį. Tačiau toli gražu ne visiems patinka skęsti žmonių minioje prieš šventes. 

Šie žodžiai priklauso žymiam fizikui Setui Loydui (Seth Lloyd), kuriančiam kvantinius kompiuterius. Naujoji kompiuterių rūšis puikiai atspindi technologinės revoliucijos esmę – poreikį ir gebėjimą apdoroti didelius informacijos kiekius ir taip gauti visiškai naują žinojimą apie bet kurią gyvenimo sritį.

Kaip ES programos gali padėti jaunam žmogui atrasti savo gyvenimo kelią, susirasti darbą, susipažinti su naujais draugais ir įgyti naudingų įgūdžių? Kokią įtaką jaunimas gali daryti Europos Sąjungos (ES) politikai? Apie tai – ne tik šio mėnesio temoje, bet ir Europos jaunimo savaitės renginiuose.

Jaunuoli, nestabdyk!

Užsiprenumeruok mūsų naujienlaiškį !!!