Greitoji teisių gynimo pagalba – SOLVIT

Spausdinti 2013-03-04

Apie tai, kiek turėtų kainuoti bilietai turistams, ir ar lietuviškos teisės tikrai galioja visoje ES?

Kai kitoje ES šalyje Lietuvos piliečiai susiduria su biurokratinėmis kliūtimis arba kai neteisingai taikomi ES vidaus rinkos teisės aktai, ginti savo teises nemokamai padeda SOLVIT centrai. Į juos kreipiamasi dėl pačių įvairiausių problemų. Pavyzdžiui, kai kitoje ES šalyje nepripažįstamas Lietuvoje įgytas diplomas, kvalifikacija, nesuteikiamos asmeniui priklausančios socialinės garantijos, neleidžiama pradėti verslo, tiekti prekes į rinką, susigrąžinti PVM, reikalaujama papildomų patikrinimų ir t.t... SOLVIT centrai sprendžia tiek piliečių, tiek verslininkų problemas, atsirandančias dėl nesėkmingų bandymų pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamais privalumais.

„Viena iš paskutiniųjų sėkmingai išspręstų problemų – lietuviško vairuotojo pažymėjimo nepripažinimas Belgijoje. Gavome skundą, kad belgų valdžios atstovai nepripažįsta senesnio leidimo lietuviško vairuotojo pažymėjimo. Nukentėjusi moteris kreipėsi į Lietuvos SOLVIT centrą, kuris kartu su Belgijos SOLVIT centru išnagrinėjo šį atvejį ir įtikino Belgijos instituciją pakeisti savo sprendimą“, – viena iš sėkmės istorijų dalijasi SOLVIT centro ekspertė Lina Giedraitienė.

Kita neseniai sėkmingai išspręsta problema taip pat nutiko Belgijoje. Viena iš valstybinių institucijų, į kurią kreipėsi Lietuvos pilietė, pareikalavo į olandų ar prancūzų kalbą išverstos pažymos, nors pagal ES teisę toks dokumentas neturi būti verčiamas, nes jis bendras visose ES šalyse. SOLVIT tinklo pagalba pavyko įtikinti Belgijos instituciją pakeisti sprendimą ir pažyma buvo priimta be vertimo.

Dar vienas įdomus atvejis, kai prireikė SOLVIT centrų tinklo pagalbos, nutiko Rumunijoje. Čia atostogavęs Prancūzijos pilietis pasiskundė, kad turistams, norintiems apsilankyti Rumunijos vienuolynuose, taikomi dukart didesni įėjimo mokesčiai nei Rumunijos piliečiams. Kadangi tai prieštarauja ES teisės aktams, Rumunijos SOLVIT centras įtikino Bažnyčios vyresnybę nustatyti vienodus įėjimo į vienuolynus mokesčius visiems lankytojams.

O kaip SOLVIT sprendžia problemas? Gavę ES piliečio arba verslininko skundą, SOLVIT ekspertai iš pradžių nustato, ar problema priklauso jų kompetencijai. „Jei pažeidimas nustatytas, t. y. jei pažeidžiamas ES vidaus rinkos teisės aktas, tuomet išnagrinėtą skundą siunčiame į kitos ES šalies narės, kurioje iškilo problema, SOLVIT centrą. Pavyzdžiui, jei lietuvis susidūrė su problema Vokietijoje, pradedame jo klausimu bendradarbiauti su Vokietijos SOLVIT centru, kuris savo ruoštu aiškinasi tiesiogiai su institucija, bando įtikinti, kad priimtas sprendimas Lietuvos piliečio atžvilgiu būtų pakeistas“, – apie SOLVIT centrų tinklo veikimą pasakoja L. Giedraitienė.

SOLVIT centrai veikia visose ES šalyse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine, tad šių tarnybų tinklas yra labai tankus. Visi SOLVIT centrai yra įkurti prie valstybės institucijų, o jų teikiama pagalba – nemokama. Lietuvos SOLVIT centras veikia Ūkio ministerijos ES reikalų departamento ES vidaus rinkos koordinavimo skyriuje. „SOLVIT – neformalus problemų sprendimo būdas, tačiau didžioji dauguma – daugiau nei 70 proc. visų užklausų – yra išsprendžiamos piliečio ar įmonės naudai“, – patikina L. Giedraitienė. Per metus Lietuvos SOLVIT centras sulaukia apie 80 užklausų. SOLVIT centrai bendradarbiaudami siekia problemas išspręsti per 10 savaičių.

Kaip pastebi L. Giedraitienė, priežastys, dėl kurių susidaro biurokratinės kliūtys arba kiti nesusipratimai netinkamai taikant ES teisę, nėra „piktybinės“. Dažnai valstybinės institucijos tiesiog skirtingai interpretuoja vieną ar kitą teisės aktą, kartais sprendžia problemas kiek inertiškai, besivadovaudamos ankstesne patirtimi, todėl dažnai tokios bėdos lengvai išsprendžiamos įsikišus SOLVIT centrui.

 

Komentarai

Jaunuoli, nestabdyk!

Užsiprenumeruok mūsų naujienlaiškį !!!