ES piliečio teisės: nuo socialinių garantijų iki kompensacijos už atšauktą skrydį

Spausdinti 2013-03-04

Europos Sąjungos (ES) šalių narių piliečiai kai kuriais atžvilgiais gali būti vadinami labiausiai privilegijuotais pasaulio gyventojais. Kodėl? Europos Sąjungos piliečiams suteikiama laisvė ir teisė keliauti, mokytis, dirbti, steigti verslą ir net dalyvauti savivaldos bei Europos Parlamento rinkimuose. Jei nutinka taip, kad ES valstybių narių piliečiai negali pasinaudoti kuria nors teise, jie gali kreiptis į Europos Komisijos (EK) įsteigtas tarnybas ir gauti nemokamą teisinę pagalbą. Šias ir dar daugelį kitų galimybių jiems suteikia ES pilietybė. 

ES pilietybė – tai ne nacionalinę pilietybę pakeičiantis, o ją papildantis statusas. ES pilietybė įtvirtinta pagal 1993 m. įsigaliojusią Mastrichto sutartį ir yra suteikiama visiems ES valstybių narių piliečiams. Kasdien ES piliečių teisėmis naudojasi 500 mln. europiečių. 2004 m. Lietuvai įstojus į ES, ją įgijo ir mūsų šalies piliečiai. 

Šiemet ES pilietybė švenčia 20-ies metų jubiliejų, o 2013-ieji paskelbti Europos piliečių metais. Taigi kokias teises suteikia ES pilietybė jos turėtojams? 

Užsitikrinti savo teises – kiekvieno asmeninė pareiga 

Kokias teises užtikrina ES, dažnai nėra gerai žinoma ne tik lietuviams, bet ir kitų ES šalių narių piliečiams: pavyzdžiui, 2010 metais EK atlikta apklausa parodė, jog 5 iš 7 apklaustųjų nežino savo, kaip ES piliečių, teisių. Ypatingai trūksta informacijos apie teisę keliauti ir gyventi kitose ES šalyse: 54 proc. apklaustųjų visoje ES nurodė, kad išvykti dirbti į kitą šalį narę yra per daug sudėtinga, todėl šiam žingsniui jie nesiryžtų. Plačiau su tyrimu ir ataskaita apie ES piliečių teisių suvokimą galima susipažinti čia

„Nors lietuviai laikomi teisiškai raštingais, gauname nemažai užklausų, kuriose prašoma suteikti pagalbą. Deja, dažnai to padaryti negalime, nes neturime reikalingų įrodymų. Atsitinka, kad išvykę į kitą ES valstybę narę, žmonės pasirašo darbo sutartį valstybine kitos ES šalies narės kalba, pvz., graikų arba kokia nors kita retesne kalba, vadinasi, net neperskaitę, kas toje sutartyje parašyta. Kai vėliau iškyla problemų, padėti niekuo negalime, nes nėra jokių rašytinių įrodymų. Todėl norėčiau pabrėžti, kad savo teisėmis reikėtų rūpintis nuo pat pradžių, o ne tik tuomet, kai atsiranda problemos“, – primena Ingrida Ilgauskienė, tarnybos „Jūsų Europos patarėjas“ teisės ekspertė Lietuvai, jau ilgą laiką sprendžianti įvairias teisines problemas, iškylančias lietuviams kitose ES šalyse narėse. 

ES veikia ir daugiau tarnybų, besirūpinančių, kad kiekvieno ES piliečio teisės būtų apgintos. Vienos rūpinasi socialinėmis garantijomis, kvalifikacijos pripažinimu kitoje ES šalyje narėje ir t. t., kitos sprendžia vartotojų bėdas, trečios padeda paprastiems gyventojams ir verslo atstovams nugalėti biurokratines kliūtis kitoje ES šalyje. 

ES teisė – ne visagalė 

ES teisės specialistai primena, kad nors ES teisė apima beveik visas sritis – nuo laisvo žmonių, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimo iki socialinės politikos ir švietimo sričių, ES siekia tik harmonizuoti bei koordinuoti pagrindinius aspektus, o ne išsamiai reglamentuoti įvairias sritis. Pavyzdžiui, šildymo kainų skaičiavimas, įvairūs socialiniai arba pajamų mokesčiai – nacionalinės teisės objektas, todėl ir ES teisė nuo tokių dalykų „išgelbėti“ negali. 

Svarbiausia taisyklė yra ta, kad šalies narės teisės aktai negali prieštarauti ES teisės aktuose įtvirtintiems pagrindiniams tikslams. Tačiau skirtingose valstybėse kiekvienos iš teisių įgyvendinimas – ypatingai socialinės, darbo ar švietimo srityje – gali gerokai skirtis. 

Apie ES piliečių teises praktiškai 

Nepamiršti pasiimti čekio apsipirkus arba įdėmiai perskaityti nuomos ar darbo sutartį darbinantis kitoje ES šalyje – tai svarbiausi žingsniai, užtikrinantys, kad Jūsų, kaip pirkėjo ar darbuotojo, teisės bus apgintos. Deja, praktika rodo, jog šių „menkniekių“ nepaisymas – dažna, didelė ir beveik neišsprendžiama problema, kai prireikia kreiptis į konsultacines tarnybas ir apginti savo teises. 

Todėl šio „Mėnesio temoje“: 

Komentarai

Kitos naujienos

Apie prasidedantį Kalėdų laukimą mums pirmiausia praneša parduotuvių vitrinos. Šalia Kalėdų Senelių ir elniukų, sniegučio ir papuoštų eglučių išsirikiuoja įvairios prekės ir skelbimai apie kalėdines nuolaidas. Net keista, kaip galima būtų praeiti pro šalį. Tačiau toli gražu ne visiems patinka skęsti žmonių minioje prieš šventes. 

Šie žodžiai priklauso žymiam fizikui Setui Loydui (Seth Lloyd), kuriančiam kvantinius kompiuterius. Naujoji kompiuterių rūšis puikiai atspindi technologinės revoliucijos esmę – poreikį ir gebėjimą apdoroti didelius informacijos kiekius ir taip gauti visiškai naują žinojimą apie bet kurią gyvenimo sritį.

Kaip ES programos gali padėti jaunam žmogui atrasti savo gyvenimo kelią, susirasti darbą, susipažinti su naujais draugais ir įgyti naudingų įgūdžių? Kokią įtaką jaunimas gali daryti Europos Sąjungos (ES) politikai? Apie tai – ne tik šio mėnesio temoje, bet ir Europos jaunimo savaitės renginiuose.

Jaunuoli, nestabdyk!

Užsiprenumeruok mūsų naujienlaiškį !!!