Apie JEK

Kas yra Jaunimo Europos komanda?

Jaunimo Europos komanda yra jaunų žmonių, galinčių šiuolaikiškai pristatyti ES temas, tinklas. Jaunimo Europos komandos tikslas – padėti kitiems jauniems žmonėms suprasti, kaip veikia Europos Sąjunga ir kaip ji daro įtaką mūsų gyvenimui. Komandos nariai gali būti 16–29 metų amžiaus studentai arba vyresniųjų klasių mokiniai, jaunimo organizacijų nariai, besidomintys ES veikla ir gebantys savo žinias perteikti kitiems.

Jaunimo Europos komandos nariai Lietuvoje veiklą pradėjo 2010 metų pavasarį. JEK nario kadencija paprastai trunka dvejus metus.

Ką veikia Jaunimo Europos komandos nariai?

Pagrindinis JEK nario tikslas yra padėti 14–25 m. žmonėms suprasti ES politiką ir jos įtaką kasdieniam piliečių gyvenimui. Siekdami šio tikslo JEK nariai:

 • organizuoja seminarus, pristatymus, diskusijas, žaidimus ir kitokius renginius ES tematika savo mieste ar regione;
 • prisideda prie tokių projektų, kaip „Europrotai“, „Europos egzaminas“ įgyvendinimo, savanoriauja su ES susijusiuose renginiuose;
 • gali būti kviečiami skaityti pranešimų kitų organizacijų ar kolegų organizuojamuose renginiuose ar konferencijose;
 • rašo komentarus žiniasklaidai, tinklaraščius, dalijasi informacija socialiniuose tinkluose;
 • užsiima kita veikla, kuri prisideda prie geresnio jaunų žmonių suvokimo apie ES ir jos teikiamas galimybes.

Svarbiausi komandos narių partneriai regionuose – Europos informacijos centrai Europe Direct, bibliotekų, kuriose yra leidinių apie ES lentynos, darbuotojai, jaunimo nevyriausybinės organizacijos, kiti jaunimo Europos komandos nariai.

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kviečia Jaunimo Europos komandos narius į koordinacinius susitikimus, mokomuosius seminarus, teikia pagalbines komunikacijos priemones. Komandos nariams pagal galimybes apmokamos kelionės ar apgyvendinimo išlaidos renginiuose, į kuriuos Jaunimo Europos komandos narius kviečia Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Jaunimo Europos komandos nariai už savo veiklą negauna piniginio atlygio, veikia savanoriškai.

Kodėl verta būti JEK nariais?

Būdami JEK nariais:

- pagilinsite savo žinias apie ES – dalyvausite mokymuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose ES tematika;

- pagilinsite savo renginių organizavimo, viešo kalbėjimo, bendradarbiavimo įgūdžius;

- bendrausite, dalinsitės patirtimi ir bendradarbiausite su savo bendraamžiais JEK nariais (ir JEK alumni) iš kitų Lietuvos miestų;

- turėsite savo asmeninį puslapį svetainėje www.pazinkeuropa.lt, kurioje skelbsite naujienas apie savo veiklą.

Priėmimo į Jaunimo Europos komandą kriterijai

Kandidatai į Jaunimo Europos komandos narius turėtų:

 • turėti gerus komunikavimo įgūdžius, gebėti aiškiai ir suprantamai pateikti informaciją žodžiu arba raštu;
 • gebėti organizuoti renginius, bendradarbiauti su įvairiais partneriais savo mieste (regione);
 • mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų,  prancūzų , vokiečių).

Be to, Jaunimo Europos komandos nariai turi gerai išmanyti ar būti pasirengę įsigilinti į vieną arba kelias sritis:

 • Europos Sąjungos institucijų funkcijos ir veikla;
 • Jaunimo galimybės Europos Sąjungoje (laisvas asmenų judėjimas, kultūra ir švietimas);
 • Europos Sąjungos politikos sritys (ekonomika, klimato kaita ir energetika, žemės ūkis ir t. t.);
 • Europos Sąjungos vaidmuo pasaulyje.

Atrenkant komandos narius siekiama, kad būtų vienodai atstovaujamos lytys ir amžiaus grupės. Pirmenybė teikiama kandidatams, gyvenantiems arba daugiausia laiko praleidžiantiems tuose miestuose (miesteliuose), kur iki šiol nėra Jaunimo Europos komandos narių.

Kaip tapti JEK nariu?

Dalyvauti JEK narių atrankoje, kuri skelbiama vasaros pabaigoje ir vyksta iki rugsėjo mėn. pradžios. Informacijos apie kvietimo sąlygas ieškokite JEK skiltyje svetainėje „Pažink Europą“ ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje internetinėje svetainėje.

Kas yra JEK Alumni?

JEK Alumni yra savo narystę Jaunimo Europos komandoje jau baigę nariai, kurie prisideda prie JEK narių mokymo ir konsultavimo.

Komentarai

Jaunuoli, nestabdyk!

Užsiprenumeruok mūsų naujienlaiškį !!!